• Sopor ska källsorteras i Miljöstugan enligt anvisningarna. Sopor som inte har tillhörande kärl får INTE lämnas kvar i stugan. Dessa ska man själv ansvara för och ta till återbruket för grovsopshantering. Innanför entrén på ICA Nära finns även ett uppsamlingskärl för glödlampor, batterier och elektronik.
  • Återvinningsstation finns på baksidan av ICA Nära.
  • Matavfall och hushållssopor ska de yttre cisternkärlen vid Våtmarksvägen 62 användas enligt anvisning.Bruna papperspåsar för matavfall kan hämtas på ICA Nära.
  • Kläder ska slängas i myrornas container på baksidan av ICA Nära
  • Det får INTE förekomma plast i matavfallscisternen – det hör hemma i miljöstugan i anvisad container. Att sopsorteringen missköts innebär en extrakostnad för vår bostadsrättsförening och påverkar därför föreningens ekonomi. Vid omfattande misskötsamhet kan föreningen komma att tvingas höja månadsavgifterna för att täcka dessa merkostnader, alternativt stänga miljöstugan.

  • Den mobila miljöstationen finns som tjänst där Solna stad hjälper till för att vi ska kunna lämna grovavfall, elavfall och farliga avfall nära där du bor. Udda Torsdagar 19:00-19:25 Spegeldammsparken, Järvastaden. mobila återvinningscentralen stannar varannan vecka vid Spegeldammsparken. Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna bland annat: något större mängder grovavfall, farligt avfall och elavfall men även textilier och kläder till återanvändning och olika typer av förpackningar.


Dokument