Miljöstation

  • Sopor ska källsorteras i Miljöstugan enligt anvisningarna. Sopor som inte har tillhörande kärl får INTE lämnas kvar i stugan. Dessa ska man själv ansvara för och ta till återbruket för grovsopshantering.
  • Innanför entrén på ICA Nära finns uppsamlingskärl för glödlampor, batterier och elektronik.
  • Återvinningsstation finns på baksidan av ICA Nära.
  • Kläder ska slängas i myrornas container på baksidan av ICA Nära.
  • Matavfall och hushållssopor ska de yttre cisternkärlen vid Våtmarksvägen 62 användas enligt anvisning.Bruna papperspåsar för matavfall kan hämtas på ICA Nära.
  • Det får INTE förekomma plast i matavfallscisternen – det hör hemma i miljöstugan i anvisad container. Att sopsorteringen missköts innebär en extrakostnad för vår bostadsrättsförening och påverkar därför föreningens ekonomi. Vid misskötsel kan föreningen tvingas höja månadsavgifterna pga merkostnader, alternativt stänga miljöstugan.

Dokument

 Mobil Miljöstation

  • Den mobila miljöstationen finns så vi ska kunna lämna: större grovavfall, farligt avfall, elavfall, textilier, kläder och förpackningar.
  • Udda Torsdagar 19:00-19:25 Spegeldammsparken, Järvastaden.