Bopärmen

I bopärmen hittar du information, instruktioner och skötselanvisningar till din bostad. Varje lägenhetsinnehavare ska vid inflyttningen ha fått en fysisk bopärm som hör till lägenheten. Vi har också en uppdaterad version tillgänglig för nedladdning här på hemsidan.


I dokumentet kontaktinformation och trivselregler hittar du dels kontaktinformation men också de gemensamma trivselregler vi följer i föreningen för att alla ska få ett så trivsamt boende som möjligt.Andrahandsuthyrning

  • Andrahanduthyrning eller andrahandsupplåtelse av din bostad innebär att du som bostadsrättsinnehavare upplåter rätten att nyttja bostaden till annan person under viss tid.
  • Andrahandsupplåtelse av din bostad kräver styrelsens tillstånd och beviljas för maximalt ett år i taget.
  • Upplåtelsen sker vanligen i form av uthyrning mot betalning, men även upplåtelser utan ersättning ska godkännas av styrelsen.
  • Ansökningsblankett finns längre ned på sidan och ska fyllas i och lämnas till styrelsen för godkännande.
  • Bopärm & Trivselregler

    Andrahandsuthyrning