I bopärmen hittar du information, instruktioner och skötselanvisningar till din bostad. Varje lägenhetsinnehavare ska vid inflyttningen ha fått en fysisk bopärm som hör till lägenheten. Vi har också en uppdaterad version tillgänglig för nedladdning här på hemsidan.


I dokumentet kontaktinformation och trivselregler hittar du dels kontaktinformation men också de gemensamma trivselregler vi följer i föreningen för att alla ska få ett så trivsamt boende som möjligt.


Dokument