BOINFO

Bopärmen

I bopärmen hittar du information, instruktioner och skötselanvisningar till din bostad. I dokumentet  finner ni ämnen som

 • Vem ansvarar för vad i bostadsrättsföreningen.
 • Försäkring, 
 • Portkod, Passage Access, lås, nycklar och posthantering
 • Regler för sophantering och källsortering.
 • Avstängning av vatten.
 • Ventilation.
 • kontaktinformation.
 • Skötselråd.
 • Leverantörsregister
 • Gemensamma trivselregler följer vi i föreningen för att alla ska få ett så trivsamt boende som möjligt.

Varje lägenhetsinnehavare ska vid inflyttningen ha fått en fysisk bopärm som hör till lägenheten som kan vara gammal och inte uppdaterad som den på hemsidan. Vi har en uppdaterad version tillgänglig för nedladdning här på hemsidan. Bopärmen på hemsidan kan därmed ha mer uppdaterad information.

Nyinflyttade:

 • Elavtal skall tecknas av er själva.
 • Medlem tecknar själv bostadsrättstillägg via sin hemförsäkring.

Bopärm, Trivselregler & Brand Information

Andrahandsuthyrning

 • Andrahanduthyrning eller andrahandsupplåtelse av din bostad innebär att du som bostadsrättsinnehavare upplåter rätten att nyttja bostaden till annan person under viss tid.
 • Andrahandsupplåtelse av din bostad kräver styrelsens tillstånd och beviljas för maximalt ett år i taget.
 • Upplåtelsen sker vanligen i form av uthyrning mot betalning, men även upplåtelser utan ersättning ska godkännas av styrelsen.
 • Ansökningsblankett finns längre ned på sidan och ska fyllas i och lämnas till styrelsen för godkännande.
 • Det här är en
  bostadsrättsförening

  Tips och trix för din
  bostadsrätt

  Se vad som påverkar luft och värme i din bostadsrätt