Städdag den 14:mars

Nu kommer våren, och även så våran städdag på
gården. Söndag den 14:e april kör vi.


Vi hoppas på soligt väder och att vi får en trevlig dag
tillsammans. Gillen kommer vara redo och vi
hoppas även ni är det.


Container för att slänga gamla möbler eller sopor
kommer finnas på plats.