Renovering av garagegolvet

Under februari månad kommer Ikano att genomföra en garantiåtgärd i garaget. Det innebär att inga fordon kan vara uppställda i garaget 1-28 februari. Vi ber därför de medlemmar som har garageplats att ta bort sin bil eller MC senast 30 januari kl 18:00. Cyklar ska vara borplockade senast 25 januari kl 18:00. De fordon som står kvar efter dessa datum kommer att forslas bort på ägarens bekostnad. Under tiden som renoveringen pågår kommer ni som har garageplats att kompenseras för erlagd avgift. Detta sker retroaktivt i nästa betalperiod.