Kontakt med styrelsen

Under senare tid har ett flertal medlemmar besökt styrelsen.
Nu när smittspridningen ökar i Stockholm vill vi understryka för våra medlemmar att det inte är lämpligt.
 
Kommunikation bör i första hand ske via info@backsotan.se