Infoskärmar och tavlor.

Vi har nu reparerat alla Infoskärmar som varit trasiga under en längre tid.

Anledning till varför det tagit så lång tid är att vi sett över om vi skulle byta leverantör då garantin för skärmarna hade gått ut. Dock landa vi på att reparera skärmarna.

Vi kommer också inom snar framtid att sätta upp infotavlor i hissarna så vi slipper klistra upp lappar för att nå fler folk. Dom kan kommas att bytas ut mot infotavlor också för att minska administrativ tid, och påverkan på miljön av att behöva skriva ut papper och sätta upp.

Vi har även uppdaterat våra e-mejl signatur och mallar på papper för att man ska se en ny logga vi har på föreningen. Detta för att ni bättre ska veta också om ni får svar eller blir kontaktad av styrelsen så ni vet att det kommer från oss.