Inför stämma

Inför årsstämman

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 30 maj, separat kallelse enligt stadgarna kommer senare.

 

Medlem som önskar lämna en motion kan göra det senast 10 maj antingen genom att skicka mejl till info@backsotan.se eller lägga den i föreningens postfack på Våtmarksvägen 60.

Bild2png