Garage ut och ingång stängd 26,27 juni kl 8.00-12.00

Onsdagen den 26 Juni mellan
08.00-12.00 samt Torsdagen
27 Juni mellan 08.00-12.00
kommer man inte kunna
använda garage ut/ingången
En värmekabel kommer
installeras. Detta för att
undvika is och snöbildning vid
garagets infart.