Bärkastning

brkastningpng

Bär har kastats på gården vid Dammtorps Alle 17 som plockas från buskarna på 17,19. Även att man smetat bären inne i korridorerna på Dammtorps alle 17, och inne i dörrlåset. Styrelsen har bestämt att till våren så kommer vi ta bort dom och ersätta dom med buskar som inte har bär. 

Detta tillför kostnader för föreningen kunde undvikits. Vi önskar att ni pratar med era barn om saken att detta inte är okej. Vi kommer få måla om insidan på Dammtorps Alle 17 och byta ut buskarna. Om detta fortsätter så kommer buskarna tas bort direkt, så kommer inte nya buskar komma tillbaka förens till våren.