Årstämma

Kalllelese till årsstämma den 16/6-2021 18:00 via Teams

Kära medlemmar då är det dags får den årliga årstämma. 
I år kommer vi hålla det via Teams. Kalenderinbjudan kommer att skickas till de medlemmar som har skickat in sina kontaktuppgifter sedan tidigare. 

De medlemmar som inte får kalenderinbjudan inom de kommande dagarna kontakta gärna styrelsen så bjuan vi in dig (info@backsotan.se). 

Sista dag att lämna in en motion är 3/6 23:59. 
Ni kan maila eller posta den, information hittar du under kontakta oss. 

Årsredovisningen och dagordningen kommer att läggas upp idag i respektive port.
Ni hittar även årsredovsningen för 2020 på denna hemsida.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen