Ändrade månadsavgifter

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgifterna från och med 1 januari 2024 enligt nedan:

•     Grundhyra bostad och tillägg varmvatten höjs med 15%

 

Höjningarna som ska ses i ljuset av att avgifterna legat stilla sedan sänkningen med 10 % sommaren 2021 syftar till att möta det högre ränteläget samt högre kostnader för drift och underhåll.