• Andrahanduthyrning eller andrahandsupplåtelse av din bostad innebär att du som bostadsrättsinnehavare upplåter rätten att nyttja bostaden till annan person under viss tid.
  • Andrahandsupplåtelse av din bostad kräver styrelsens tillstånd och beviljas för maximalt ett år i taget.
  • Upplåtelsen sker vanligen i form av uthyrning mot betalning, men även upplåtelser utan ersättning ska godkännas av styrelsen.
  • Ansökningsblankett finns längre ned på sidan och ska fyllas i och lämnas till styrelsen för godkännande.

Dokument