Välkommen till BRFBacksötan

brkastningpng

Bär har kastats på gården vid Dammtorps Alle 17 som plockas från buskarna på 17,19. Även att man smetat bären inne i korridorerna på Dammtorps alle 17, och inne i dörrlåset. Styrelsen har bestämt att till våren så kommer vi ta bort dom och ersätta dom med buskar som inte har bär. 

Detta tillför kostnader för föreningen kunde undvikits. Vi önskar att ni pratar med era barn om saken att detta inte är okej. Vi kommer få måla om insidan på Dammtorps Alle 17 och byta ut buskarna. Om detta fortsätter så kommer buskarna tas bort direkt, så kommer inte nya buskar komma tillbaka förens till våren.

Hej alla medlemmar,
Vi ska tillsammans med Stensötan renovera parkbänkarna på innergården. Detta kommer att ske med start på måndag 21 augusti.

Bigger-Tele2_Foretag_rgb_black-color_new_1pngsignatur-greenpng

Nytt gruppavtal med Tele2 börjar gälla från 1:a Aug på 500/500Mbit internet!  


Genom att teckna ett gruppavtal med Tele2 har din förening/fastighetsägare utnyttjat kraften i gemensamma inköp. Gruppavtalet börjar gälla från 2023-08-01 och ger dig en rabatt på tjänster från Tele2.

Så här tar du del av dina tjänster

För att kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du göra en beställning. Kontakta oss på Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20 så hjälper vi dig. När gruppavtalet är giltigt kan du som boende också beställa dina tjänster på tele2.se/gruppavtal.

Ert nya gruppavtal innebär att varje hushåll i föreningen/fastigheten får tillgång till följande: 

• Ett privatabonnemang på Bredband 500 (300-500 Mbit/s). Du kan streama film och musik, spela onlinespel, göra nedladdningar, skicka filer och ha flera datorer, mobiler och spelkonsoler uppkopplade hemma samtidigt.

 • Trådlös router ingår för bredband och telefoni.

Du betalar inget till Tele2 för gruppavtalstjänsterna, de ingår i ditt avtal med din förening. Vill du teckna ett större bredbandsabonnemang får du förstås rabatt. Behöver du ett säkert skydd för alla enheter kan du passa på att beställa Trygg Surf som är en komplett lösning för att skydda dig på nätet.

Information om dina tjänster

Kom ihåg att se över din uppsägningstid med din befintliga leverantör om du planerar att säga upp det avtalet i samband med att du tar del av gruppavtalsrabatterade tjänst(er) från Tele2.

Tack vare gruppavtalet rabatteras ett abonnemang per tjänst och hushåll. Efter beställning får du abonnemang, service och support precis som enskilt betalande kunder och därför tecknas individuella avtal mellan dig och Tele2. Du har tillgång till dina Gruppavtalsförmåner så länge du bor kvar och avtalet mellan din förening/fastighetsägare och Tele2 gäller. Normal leveranstid efter att vi har fått din beställning är cirka en vecka. För mer detaljerad information och allmänna villkor för privatabonnemang besök tele2.se eller läs mer i avtalsvillkoren som kommer tillsammans med ditt välkomstbrev. Alla priser är per månad inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att justera priser.

Är du redan kund hos Tele2?

I de flesta fall får du en rabatt på ditt befintliga abonnemang på motsvarande tjänst. Kontakta oss om du har några frågor. Du når vår Kundservice via chatt eller på telefon 0775-17 17 20, med öppettider vardagar 08.00-19.00 och lördagar 09.00-15.00.

Hälsningar - Holger Fritz - Försäljningschef Konsument - Tele2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kallelse till årstämma

Kallelse till årsstämma

Kallelse till ordinarie årsstämma i Bostadsrättsföreningen Backsötan i Järvastaden med organisationsnummer 769627-1563

Tid: 30 maj 2023 klockan 18:30

Plats: Matsalen, Vittra Brotorp

Dagordning:

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

(röstlängd)

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av sekreterare

4. Fastställande av dagordning

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman är behörigen kallad

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och revisorssuppleant

15. Val av valberedning

 

 

Föreningens årsredovisning och revisionsberättelse finns publicerad på föreningens hemsida, kontakta styrelsen om ni önskar få ett exemplar utskrivet.

Städdag 14 Maj kl 11.00

Vi har i Föreningen Städdag söndag 14 maj start kl 11

Det kommer att bjudas på Korv dryck och fika.

Information om din bostadsrätt och föreningen
Kontakt uppgifter och info om hur & när du ska göra en felanmälan
Information, instruktioner och skötselanvisningar till din bostad
Information om vad du kan slänga i miljörummet
Andrahandsuthyrning behöver godkännas av styrelsen
Kontaktuppgifter till föreningen

Det här är en
bostadsrättsförening

Tips och trix för din
bostadsrätt

Se vad som påverkar luft och värme i din bostadsrätt