Välkommen till BRFBacksötan

Kallelse till årstämma

Kallelse till årsstämma

Kallelse till ordinarie årsstämma i Bostadsrättsföreningen Backsötan i Järvastaden med organisationsnummer 769627-1563

Tid: 30 maj 2023 klockan 18:30

Plats: Matsalen, Vittra Brotorp

Dagordning:

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

(röstlängd)

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av sekreterare

4. Fastställande av dagordning

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman är behörigen kallad

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och revisorssuppleant

15. Val av valberedning

 

 

Föreningens årsredovisning och revisionsberättelse finns publicerad på föreningens hemsida, kontakta styrelsen om ni önskar få ett exemplar utskrivet.

Städdag 14 Maj kl 11.00

Vi har i Föreningen Städdag söndag 14 maj start kl 11

Det kommer att bjudas på Korv dryck och fika.

04png

30 maj 08:00-17.00 så är det dags för den årliga Garagestädning. Detta betyder att INGA BILAR får stå i garaget denna tid. Föreningen ser till att städningen sker varje år och det är alla medlemmars skyldighet att se till att era bilar är borta medan en Garagestädning sker. Står er bil i garaget när Garagestädningen sker den 30:e maj mellan 8:00-17.00 så är det ni som får stå för eventuella skador som skett på er bil själva. Så se till att er bil är borta ur garaget innan den 30 Maj 8:00-17.00 efter 17.00 så ska allt vara klart den 30 maj och då är alla välkomna ner i garaget igen.

Parakey_ABpng              61dc56a69a7e3344900f5312_Hero Landing Page v3 Rectangle 1500x1000png
Idag har vi goda nyheter att berätta om.
Just nu utförs en uppgradering på vårt Passagesystem.
Och denna Uppgradering ger oss den Mobila Lösningen Parakey.

Med denna lösning kommer vi kunna öppna Garageporten genom vår Mobil utan att sträcka ur armen utanför fönstret med en blipp. Detta är alltså en helt mobil och säker lösning.
Vill du vara med?  (ingen extra kostnad för er att vara med)
Allt du behöver är en Smart mobil med Ios eller Android,
att du är skriven Medlem i föreningen och fyllt 18 år.
Om du vill få Parakey så gå in på vår Hemsida och gå in på Kontakta oss och välj kategori Parakey och skriv till oss. Därefter skickas inbjudan ut om du fyller kraven ovan.

Vi kommer med Parakey ha en säkrare lösning än vad blippar är. Detta då Parakey är bunden till Personen och inte på massa blippar som lätt tappas bort och inte anmäls. Systemet kommer även kontinuerligt uppdateras automatiskt. För att läsa mera om Parakey så kan ni besöka Parakey - Marknadens ledande plattform för mobilaccess https://www.parakey.co

I skrivandes stund är installation på gång och därför är det bra tillfälle för er att skicka in intresse om ni vill ha tillgång till Öppning via er Mobil telefon. Ingen förändring kommer ske med nuvarande system i dags läget utan det lever kvar parallellt tillsammans med Parakey.


Angående avstängning av vatten

vattenkranstoppjpg

På grund av arbete med vatten kommer vatten att tillfälligt stängas av. 

Tisdagen den 29/11 – 22 Mellan 09:00 – 16:00

 

OBS! Vatten kan utan förvarning kopplas på igen och det är av yttersta vikt att man inte lämnar kranar eller Duschblandare i öppet läge. Detta kan orsaka omfattande vattenskador när vattnet kopplas på igen.

 

Vid frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare:

Joal Colleen – 0769499438

Med vänlig hälsning  Nira Rörteknik AB

Information om din bostadsrätt och föreningen
Kontakt uppgifter och info om hur & när du ska göra en felanmälan
Information, instruktioner och skötselanvisningar till din bostad
Information om vad du kan slänga i miljörummet
Andrahandsuthyrning behöver godkännas av styrelsen
Kontaktuppgifter till föreningen

Det här är en
bostadsrättsförening

Tips och trix för din
bostadsrätt

Se vad som påverkar luft och värme i din bostadsrätt